top of page

Vanliga frågor

mould on wooden stick with some grass next to it.jpg
mould on wooden stick with some grass next to it.jpg

"Mögel" i jorden

Ibland dyker frågan upp om varför det är "mögel" i påsen när man öppnar den.

-Detta förekommer oftast i jordar vilka är gödslade med organiskt gödsel, t.ex. kogödsel, hönsgödel eller olika naturliga gödselgranulat. Jord består av naturliga råvaror som kompost, torv, gödsel, mm. och dessa komposteras och bryts ner av svamp och mikroorganismer och detta är en naturlig process för alla organiska material. Mestadels är det en form av torvsvamp eller mycelet från trichodermasvamp som blir synligt. Helt ofarligt för din odling, men kan se lite tråkigt ut när man öppnar säcken. Det försvinner när jorden hamnar i kruka och jordytan torkar upp mellan vattningarna. Om det uppstår i krukan är det för att jordytan inte torkar upp mellan vattningarna. För att minska risken för detta kan lösningen vara att vattna underifrån, eller att täcka ytan med ett poröst icke organiskt material som t.ex. leca.

Pyralidrester

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to edit the content and make sure to add any relevant information that you want to share with your visitors.

Service Name

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to edit the content and make sure to add any relevant information that you want to share with your visitors.

bottom of page