top of page

Aktuellt!

Under 2020 uppdagades det problem med herbicider (bekämpningsmedelsrester) i flytande växtnäring. Initialt trodde man att det berodde på vinass, en restprodukt från sockertillverkning, och en ofta använd komponent i många organiska gödselmedel. Sedermera kunde man konstatera att problemet berodde på olika sorters pyralid. Problemet visade sig genom att man fick missväxt på framförallt tomatplantor, men även på chili, gurka, och melon mm.

Mer information hittar du här!

bottom of page