top of page
Autumn Sky

Frågor och svar

Att odla är roligt och spännande. Ibland lite mer spännande än man hade önskat. Det är mycket som ska stämma för att man ska lyckas med stora skördar och massor med blommor!

Här har vi svar på de vanligaste frågorna vi får in till oss.

mould on wooden stick with some grass next to it.jpg

Varför är det mögel i jorden?

Ibland dyker frågan upp om varför det är "mögel" i påsen när man öppnar den.

-Detta förekommer oftast i jordar vilka är gödslade med organiskt gödsel, t.ex. kogödsel, hönsgödel eller olika naturliga gödselgranulat. Jord består av naturliga råvaror som kompost, torv, gödsel, mm. och dessa komposteras och bryts ner av svamp och mikroorganismer och detta är en naturlig process för alla organiska material. Mestadels är det en form av torvsvamp eller mycelet från trichodermasvamp som blir synligt. Helt ofarligt för din odling, men kan se lite tråkigt ut när man öppnar säcken. Det försvinner när jorden hamnar i kruka och jordytan torkar upp mellan vattningarna. Om det uppstår i krukan är det för att jordytan inte torkar upp mellan vattningarna. För att minska risken för detta kan lösningen vara att vattna underifrån, eller att täcka ytan med ett poröst icke organiskt material som t.ex. leca.

Varför luktar det konstigt i säcken med jord jag precis har köpt?

Jord är ett naturmaterial som genomgår en ständig komposteringsprocess. Gamla nerfallna växter förmultnar och blir till ny jord. Genom komposteringsprocessen vilken görs av mikrober och svampar kan en lukt uppstå, allt ifrån lätt jordig doft till en något mer skarp lukt. Komposteringen kräver syre, luft, och fukt för att fungera optimalt. Om jorden ligger i en tät plastsäck vilken kanske dessutom har förvarats varmt i solen så fungerar inte den naturliga komposteringen som den borde och en viss lukt kan därför uppstå. Doften avtar när jorden kommer ur den täta säcken och jorden kan andas i sin kruka. Vattenhalten i jorden blir kontrollerad och jorden får syre igen.

Plant Soil
Rosjord 50 liter 2021.png

Hur ska jag förvara jorden om jag inte använder allt på samma gång?

Förvara jorden en väl tillsluten säck, i skugga, och så svalt som möjligt. Jord som förvaras i ej tillsluten förpackning torkar upp och kan vara svår att vattna upp igen. En öppen förpackning som förvaras utomhus och som står så att det kan regna i den, har fri tillgång till syre och vatten vilket gör att jorden kan kompostera. Det kan bidra till att näringen i jorden förbrukas i komposteringsprocessen. Rätt förvarad kan jord från fjolåret utan problem användas till nästa odlingssäsong.

Naturtorv 50 lit 2022.png
Planteringsjord 50 liter 2022.png

Jag har jord över som jag köpt till blommorna, kan jag odla grönsaker i den?

Visst kan du det! All jord som görs i Emmaljunga innehåller bara råvaror och tillsatser som är säkra att odla frukt och grönsaker i. Emmaljunga använder inte rötslam eller annat avfall i sina jordrecept.

Många växter har liknande grundläggande krav för att överleva, men för att lyckas optimalt är det detaljerna det hänger på.

Vissa växter vill ha ett lägre pH-värde (t.ex. Rhododendron, Azalea, och blåbär, m.fl.) och andra har betydligt högre krav på fri tillgång till kväve (t.ex. många ettåriga sommarblommor och andra växter som växer fort)

Händer med tomater-AdobeStock_284641629.jpeg
Farm

Jag har hört talas om pyralider och undrar om det finns i jorden?

Pyralid är ett samlingsnamn för olika sorters godkända bekämpningsmedel som används vid odling av betor och raps. Dessa kan sedan föras vidare via djurens gödsel då de har relativt lång nedbrytningstid. Pyralidrester förekommar endast i jordar som är gödslade med naturgödsel såsom hönsgödsel och kogödsel.
Är du orolig att det eventuellt kan finnas pyralidrester i jorden så hittar du samtliga Emmaljungas produkter som är garanterat fria från pyralidrester här.

bottom of page