Trädgårdskalk 15 kg

Trädgårdskalk 15 kg

Krossad kalk används för pH-höjande effekt. Sprids med fördel tidigt på våren, gärna innan ens snön har smält bort, då följer den med smältvattnet ner i jorden.

Trädgårdskalk ger förutsättningar för jorden att vara i balans, mikroorganismerna trivs bättre. Det främjar bilogisk aktivitet så att växtnäringsämnen frigörs och påskyndar humusbildningen, mål värde runt pH 6,5 minskar också växternas upptagning av tungmetaller. Förebygger årlig försurning från nederbörd och gödsling. Kalka årligen för full effekt av gödslingen. Kalk i odlingen neutraliserar vätejoner och ger jorden luftigare struktur som blir mer vattengenomsläpplig. Kalk ökar växternas motståndskraft mot vissa sjukdomar, och ger en mer lättarbetad jord.

Innehåller inga tillsatser.

63 st per helpall

Art.nr: 4500