top of page
Hönsgödsel Granulerad 16 liter

Hönsgödsel Granulerad 16 liter

16 liter Naturlig drivkraft

Granulerad hönsgödsel har ett högt innehåll av kväve vilket gynnar tillväxt. Lämplig för gödsling av blomsterrabatter, buskar och träd mm.

Innehåller 100% granulerad hönsgödsel från frigående djur på svenska gårdar. Produkten är hygieniserad (enl EU:s förordning 1774/2002) och pelleterad, vilket gör den lätt att sprida. Från konventionell djurhållning.

Dosering

På friland: ca 1-3 dl per kvadratmeter

Till träd och buskar: Ca 1 dl per buske och ca 5 dl för lite större träd. Sprid gödseln över en yta som motsvarar trädkronans storlek!

Gräsmatta: Ca 2 dl per kvadratmeter. Sprids under våren när gräset har börjat växa. 2-3 givor under växtsäsongen rekommenderas. Sprids i samband med regn eller bevattning.

Näringsinnehåll i viktprocent: Kväve 4,1% / Fosfor 1,2% / Kalium 2,3%

Helpall 78 st/pall. Art.nr: 4216

Halvpall 39 st/pall. Art.nr: 4217 

bottom of page