top of page
Petuniajord 50 liter

Petuniajord 50 liter

Jordblandning för växter med något högre näringsbehov.

Inblandat 20% strukturtorv och 60 kg kisellera med viktiga mineraler och för en fukthållande effekt.

Grundgödslad och med tillsats av 1,5kg 3-4 mån Osmocote, samt 1,5kg 5-6 mån Osmocote per kubikmeter, samt organiskt järn.

pH ca 5,5-6,0

Helpall 39 st/pall

Art.nr: 7130

bottom of page