top of page
P-Jord med lera 50 liter

P-Jord med lera 50 liter

Fullgödslad låghumifierad (H2-H3) tovblandning av djupgrävd blocktorv, med 10% inblandning av höghumifierad torv (H5-H6) för en förbättrad vattenhålland