top of page
P-Jord med grus och lera 50 liter

P-Jord med grus och lera 50 liter

Fullgödslad låghumifierad (H2-H3) torvblandning av djupgrävd blocktorv, med inblandning av 10% höghumifierad torv (H5-H6) för en vattenhållande effekt. Tillsatt 5% kisellera.

Helpall 39 st/pall

Art.nr: 7125

bottom of page