top of page
P-Jord med grus och lera 50 liter

P-Jord med grus och lera 50 liter

Fullgödslad låghumifierad (H2-H3) torv