top of page
P-Jord med grus 50 liter

P-Jord med grus 50 liter

Fullgödslad låghumifierad (H2-H3) tovblandning av djupgrävd blocktorv, med 10% inb