top of page
Kogödsel 50 liter

Kogödsel 50 liter

50 liter Drivkraft!
Naturens bästa gödsel, med högt innehåll av nödvändiga mikroorganismer. Används som en naturlig drivkraft för trädgårdsland, rabatter och urnor m.m. Väcker nytt liv i en trött trädgård. Ger extra frukt & blombildning! 
Innehåll: 50 % kogödselkompost, 25 % grönkompost, 20 % naturell torv och 5 % hönsgödselkompost. 
pH ca 6,0-7,0

Näringsinnehåll mg/lit: Kväve 370 / Fosfor 450  / Kalium 2200

Dosering

På friland: Ett skikt på 3-4cm sprids på marken och myllas ner i jorden på höst och tidig vår. Sprids även ett par gånger under odlarsäsongen med stora fördelar på skörden.

Säljes på helpall med 39st/pall

Art.nr: 4100

 

bottom of page