top of page
Biokol 50 liter

Biokol 50 liter

50 liter Laddat Biokol

En av årets nyheter!

Förbättrar jordens förmåga att hålla vatten och näringsämnen så de inte lakas ur, speciellt i sandiga jordar. I leriga jordar luckrar den upp och förbättrar syretransport till rötterna. En inblandning av hönsgödselkompost tillför också näring samt organiska ämnen till jorden.

 

Biokol är inte en produkt att odla direkt i. Produkten är en jordförbättrare för sandiga eller leriga jordar. Jord med hög sandhalt torkar snabbt ut och genom hög dränering läcker den därför också näring till grundvattnet. Här hjälper biokolet till med att binda fukt och näring till jorden.

Jord med hög lerhalt blir ofta alldeles för kompakt och binder för mycket vatten. Här hjälper biokolet till att skapa struktur i jorden så att det kommer luft till rötterna samt tillför mullämnen som följer med hönsgödselkomposten i produkten. 

Rekommenderad giva för att förbättra jordens vatten- och näringshållande egenskaper är ca 2-8 liter per kvadratmeter beroende på den befintliga jordens sammansätttning. Vid väldigt leriga eller sandiga jordar rekommenderas den högre givan, men om man bara vill "toppa upp" kvaliteten på jorden något räcker den lägre givan på 2 liter/kvadratmeter.

 

Hittar du inte den i din butik så fråga efter den så har de säkert den snart på lager...

Säljs på helpall med 39st/pall

Art.nr: 1619

 

bottom of page