top of page

Emmaljunga Alg&Lav

Årets nyhet hjälper till att hålla undan alg, lav och mossa från det mesta i trädgården! Effektiv på de flesta material som t.ex. betong, trä, tegel, plåt, målade ytor, takkpapp och textilier.

Användningsområde:

Tar bort och motverkar påväxt av alg, lav och mossa på hårda ytor i trädgården. T.ex. betongplattor, murar, trädäck, takpannor, takpapp mm.

Egenskaper:

Vid behandling dör påväxten direkt vid appliceringen. Det kan dock ta ett år innan hårt sittande lav har sköljts bort av väder och vind. Om det är tjockt mosslager på ytan som behandlas rekommenderar vi att man först behandlar mossan, väntar till dagen efter innan man tar bort den och sedan behandlar underlaget på nytt för att förhindra snabb återväxt. Vid tjock beläggning av mossa växer det ny mossa i den gamla döda om den inte avlägsnas efter behandling! Biologiskt nedbrytbart.

 

Alg&Lav neutraliserar näringsämnen som finns på ytorna och har en långtidsverkande funktion!

Bruksanvisning:

Appliceras bäst med lågtrycksspruta. Kan även rollas eller penslas på, man får dock räkna med en högre åtgång då. 

Dosering:

Spädes 1 del Alg&Lav med 4 delar vatten.

5 liter färdig brukslösning räcker till ca 25 kvadratmeter.

Innehåll:

Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride

Fara:
Irriterar huden, är skadligt vid inandning, och orsakar ögonskador.

Använd alltid skyddsglasögon och andningsskydd vid applicering.

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Vid inandning:

Se till att personen får frisk luft och kan andas lätt.

Vid stänk i ögonen skölj med mycket vatten och uppsök läkare om 

AlgoLav-2159.png
AlgoLav-2159.png
AlgoLav-2159.png
bottom of page